Orthopedagoog

Heeft uw kind een achterstand op?

  • Het gebied van lezen
  • Het gebied van spelling
  • Begrijpend lezen

Of is er sprake van (een vermoeden van) dyslexie? Dan kan het verstandig zijn om uw kind extra ondersteuning te bieden door middel van een remedial teacher. Deze verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Wie ben ik?

lysanne-van-der-flierIk ben Lysanne van der Flier, universitaire geschoold orthopedagoog (richting leerlingenzorg), HBO psycholoog en dyslexiecoach. Ik werk vooral met ‘Taal in blokjes’ een evidence based methode om kinderen met een achterstand op het gebied van lezen en spellen vooruit te helpen, maar ik vind het nog belangrijker om bij de leerstijl van het kind aan te sluiten. Om deze reden heb ik een scala aan methodes en materiaal tot mijn beschikking om zo te kunnen kiezen voor datgene waardoor het kind optimaal leert.

 

Werkwijze

  1. Intake
  2. Onderzoek en opstellen handelingsplan a.d.v. testen (een beginniveau wordt bepaald)
  3. Begeleiding (3 maanden/ 12 momenten begeleiding, waarbij het kind huiswerk meekrijgt)
  4. (Tussen)evaluatie (het eerdere onderzoek herhalen en handelingsplan bijstellen)

Ervaringen

Lysanne heeft drie maanden onze Sanne begeleid. Sanne heeft vooral veel moeite met lezen en blijft al enige tijd op hetzelfde niveau steken. Al kort na de start vertelde onze dochter dat het lezen beter gaat. Ook uit de laatste testen blijkt dat het lezen van simpele woorden heel goed gaat! Sanne vindt het leuk en fijn om met Lysanne te werken. Ikzelf ervaar het als prettig dat Lysanne zo met ons meedenkt.

Contact

Web adres: www.lerenmetsprongen.nl
Mail adres: info@lerenmetsprongen.nl
Telefoonnummer: 06-45542590