(brand)veiligheid gastouderopvang

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar de gastouder kunnen brengen. Daarom moet de gastouder voldoen aan wettelijke eisen als het gaat om veiligheid.

Gastouders moeten daarom een actuele veiligheids- en gezondheidsinventarisatie hebben. Jaarlijks wordt op elke opvang locatie een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd door Gastouderbureau de Gooische Opvang samen met de gastouder. Deze is voor de ouder te zien in zowel de map bij de gastouder als in het portabase portaal.

Mochten er grote veranderingen plaatsvinden op het opvangadres, bijvoorbeeld door een verbouwing of huisdier, dan wordt de risico-inventarisatie eerder uitgevoerd.

Een onderdeel van de risico-inventarisatie is brandveiligheid. Dit houdt in dat er bij de gastouder op elke verdieping minimaal een rookmelder aanwezig moet zijn, waarbij de regel is dat een rookmelder nooit in de nok van het schuine dak gemonteerd mag worden. De rookmelder dient dan minimaal 50 cm en maximaal 150 cm onder de nok geplaatst te worden. En de overige rookmelders dienen geïnstalleerd te zijn aan het plafond, minimaal 50 cm van de wand of lamp. Mocht er uit het vluchtplan van de gastouder blijken dat de vlucht route door een ruimte loopt, dan dient hier ook een rookmelder geplaatst te worden. Tevens adviseert de Gooische Opvang, naar aanleiding van de (brand)veiligheidsavond (voor gastouders van de Gooische Opvang) om in elke slaapkamer een rookmelder te plaatsen. Maar dit is echter een advies.