Inspectierapport

Jaarlijkse GGD-inspectie van het gastouderbureau:

Jaarlijks wordt Gastouderbureau de Gooische Opvang bezocht. De toezichthouder van de GGD komt op ons kantoor, en controleert het beleid en de administratie volgens de regels die vast zijn gelegd in de Wet en Regelgeving Kinderopvang. Elk jaar ontvangen wij na dit bezoek een rapport.

Hier leest u de inspectierapporten die zijn afgegeven door de GGD.

Rapport GGD 2016
Rapport GGD 2016
Rapport GGD 2017
Rapport GGD 2018

Rapport GGD 2019
Rapport GGD 2020
Rapport GGD 2021
Rapport GGD 2022
Rapport GGD 2023