Eisen gastouder

U kunt gastouder worden als u voldoet aan de volgende eisen van de Wet Kinderopvang:

De gastouder moet in het bezit zijn van:

 • Een diploma, het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC)
 • Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Verklaring Omtrent Gedrag voor huisgenoten vanaf 18 jaar ( indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt)

Daarnaast moet de gastouder:

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Ingeschreven staan bij een geregistreerd gastouderbureau
 • Tijdens de opvang Nederlands, fries of een erkende Nederlandse taal spreken
 • Tijdens de opvang telefonisch bereikbaar zijn
 • De eigen kinderen mogen niet onder toezicht staan
 • De gastouder mag niet uit het ouderlijk gezag zijn ontheven
 • Handelen naar het pedagogisch beleidsplan van de Gooische Opvang
 • Handelen naar de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van de Gooische Opvang
 • bekend zijn met de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de Gooische Opvang
 • Bekend zijn dat het de Gooische Opvang een kassiersfunctie vervult, betalingen van ouders aan u verlopen dan ook via de Gooische Opvang.

Voor vragen over deze eisen kunt u contact opnemen met de Gooische Opvang. Wij helpen u graag verder en zullen dan ook de eisen die gesteld worden aan de opvanglocatie met u doornemen. 

<script>” title=”<script>