Inschrijven

Koppelingsgesprek:

Wanneer zowel de gastouder als de vraagouder positief tegenover de opvang staan, zal de Gooische Opvang een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst waarna er op de gewenste startdatum opvang plaats kan vinden.


Evaluatie:

Minimaal een keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. Hierin wordt besproken of de opvang nog aan alle wensen van de ouder voldoet. Ook wordt er besproken of er op- en aanmerkingen zijn rondom de opvang van de kind(eren).

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.