Pedagogisch beleidsplan

Binnen de Gooische Opvang hanteren wij een pedagogisch beleidsplan. U kunt deze hier downloaden.

Elke gastouder van de Gooische Opvang voldoet aan de vier pedagogisch basisdoelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn:

  • Sociale competentie
  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Overdracht van waarden en normen

Deze staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de Gooische Opvang.

Naast de basisdoelen staan ook de volgende ontwikkelingen beschreven:

  • Creatieve ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Lichamelijke ontwikkeling