Pedagogisch beleidsplan

Binnen de Gooische Opvang hanteren wij een pedagogisch beleidsplan.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie en uitgangspunten van de Gooische Opvang.

Elke gastouder van de Gooische Opvang voldoet aan de vier pedagogische basisdoelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang.

Deze basisdoelen zijn:

  • Het bevorderen van de sociale competentie
  • Overdracht van waarden en normen
  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van de persoonlijke competentie 

Het pedagogisch beleidsplan is een leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen.

U kunt ons pedagogisch beleidsplan aanvragen via het contactformulier.