Werkwijze

Informatiegesprek:

De Gooische Opvang komt de eerste keer bij de vraagouder thuis voor een informatiegesprek. In dit gesprek wordt de werkwijze van de Gooische Opvang en het pedagogisch beleidsplan doorgenomen. Ook worden alle vragen beantwoord.  Bij vertrek van de bemiddelingsmedewerker krijgt de ouder  een inschrijfformulier en een bemiddelingsovereenkomst die op een later tijdstip rustig doorgenomen kunnen worden.


Intakegesprek vraagouder:

Als de ouder zich kan vinden in de werkwijze van de Gooische Opvang, maakt de Gooische Opvang een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt het inschrijfformulier en de bemiddelingsovereenkomst doorgenomen. Ook wordt er een intakegesprek aan de hand van vragen afgenomen. Hierbij krijgt de bemiddelingsmedewerker, als er nog geen gastouder is een goede indruk van de eisen die de vraagouder stelt aan de opvang van zijn kind(eren). Zo kan er een zo passend mogelijke gastouder gevonden worden. Tevens  kunnen alle vragen van de vraagouder worden beantwoord.


Kennismakingsgesprek:

Als er een gastouder gevonden is, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de gastouder en de vraagouder. Hierbij is de bemiddelingsmedewerker van de Gooische Opvang aanwezig. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de ouder(s) en de gastouder besproken.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Welke wensen heeft de ouder?
  • Om welke opvanguren gaat het?
  • Om welke kind(eren) gaat het? (Hoe is het kind?)
  • Welke wensen heeft de gastouder?
  • Zijn er huisdieren aanwezig? Heeft de vraagouder hier problemen mee?
  • Welke vergoeding(en) vraagt de gastouder?


Koppelingsgesprek:

Wanneer zowel de gastouder als de vraagouder positief tegenover de opvang staan, zal de Gooische Opvang een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst waarna er op de gewenste startdatum opvang plaats kan vinden.


Evaluatie:

Minimaal een keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. Hierin wordt besproken of de opvang nog aan alle wensen van de ouder voldoet. Ook wordt er besproken of er op- en aanmerkingen zijn rondom de opvang van de kind(eren).

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.