Oudercommissie

De Wet verplicht de Gooische Opvang om een oudercommissie te hebben. De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en de (gast)ouders zo goed mogelijk te behartigen
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de Gooische Opvang
 • Overlegd met de eigenaar van de Gooische Opvang
 • Overlegd met de gastoudercommissie
 • Onderhoud contacten met de andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van de anderen ouders

Daarnaast heeft de oudercommissie een adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Het pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Veiligheid en gezondheid
 • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Regeling klachtenbehandeling
 • Prijswijzigingen

Graag stellen wij de oudercommissie die bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden (ouders) die zijn ingeschreven bij de Gooische Opvang aan u voor.

Esther Magielsen
Voorzitter

Robin van den Brandt
Secretaris

Annemiek ten Barge
Penningmeester

Mocht u vragen, tips of adviezen hebben voor onze oudercommissie of wilt u mogelijk zelf deelnemen? Stuurt u dan een mail naar info@degooischeopvang.nl

Onze volgende vergadering zal 10 September 2024 plaatsvinden, ook u kan agendapunten aanleveren.