Keurmerk meldcode

De Gooische Opvang heeft het keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehaald. Dit keurmerk wordt uitgereikt als er tenminste één aandachtsfunctionaris met lidmaatschap bij het LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling) aangesloten is. Daarnaast moet het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld aan de gestelde voorwaarden voldoen. Het protocol is bedoeld om aan alle gastouders snel duidelijkheid te geven over de stappen van de meldcode. Daarnaast adviseert de Gooische Opvang alle gastouders die een bemiddeling bij de Gooische Opvang hebben om het certificaatGastouders: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling” van Augeo te halen. Dit is een online cursus waarin je leert  signalen van kindermishandeling te herkennen en wat daarna de stappen zijn die gevolgd moet worden.