Keurmerk meldcode

De Gooische Opvang heeft het keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is wettelijk verplicht om de meldcode binnen de Gooische Opvang te borgen. Door te werken met een goedgekeurd protocol (welke elke twee jaar opnieuw word gekeurd) met een lidmaatschap bij de LVAK, voldoet de Gooische Opvang aan deze verplichting. Daarnaast biedt het LVAK ondersteuning en deskundigheidsbevordering door middel van verplichte jaarlijkse bijscholing door de aandacht functionaris. De aandacht functionaris is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol is bedoeld om aan alle gastouders aangesloten bij de Gooische Opvang snel duidelijkheid te geven over de stappen van de meldcode.

Bij noodsituaties is de aandacht functionaris bereikbaar op 06-51914546

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier